LA GENERALITAT VALENCIANA CONVOCA AJUDES AL MANTENIMENT D´AUTÓNOMS

Objecte de la resolució:

Concedir ajudes per a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana que, dins de l'any 2019, hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament.

 

L'objectiu d'aquestes ajudes és la consolidació de l'ocupació autònoma a la Comunitat Valenciana.

?

Beneficiaris:

Persones físiques treballadores per compte propi o autònomes donades d?alta en el RETA i que complisquen dins de l'any natural 2019 un període de cotització mínim de tres anys i màxim de cinc anys ininterromputs. No podran comptar amb més de nou persones treballadores contractades per compte d'altre. (cal revisar la relació d'exclusions)

 

Quantía de l'àjuda:

La quantia de la subvenció serà de 2.850 euros en els supòsits de: dones víctimes de violència de gènere, persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, persones víctimes del terrorisme i persones amb 48 o més anys d'edat. En els altres supòsits, la quantia subvencionada serà de 2.700 euros.

 

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació serà des del 21/03/2019 a 3/04/2019.

 

Més informació i sol·licitud:

DESPACHO GIRBÉS RUBIO 962483855

Compartir

Entradas recientes